Wednesday, July 16, 2014

ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ರಂಗನಾಥ

ಹಾಡು: ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ರಂಗನಾಥ / malagiruveya ranganatha
ಚಿತ್ರ: ಆನಂದ ಭೈರವಿ (1984) / ananda bhairavi
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸೋರಟ್ ಅಶ್ವಥ್
ಸಂಗೀತ: ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಡು
ಹಾಡಿದವರು: ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ

ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು:  https://www.youtube.com/watch?v=R1RPH1vRQH8


[ರಾಗ ಲಾಪನೆ]

ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ರಂಗನಾಥ...ಆ...ಆ...
ನೀನು ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ರಂಗನಾಥ...ಆ...ಆ...
ಮಲಗಿರುವ ನಿನ ನೋಡೆ ನಯನ ಸಾಲದು ನೂರು..
ಮಲಗಿರುವ ನಿನ ನೋಡೆ ನಯನ ಸಾಲದು ನೂರು..
ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ರಂಗನಾಥ...ಆ...ಆ...

[ರಾಗ ಲಾಪನೆ]

ಸಿರಿಮನವಾ ಮಿಡಿದು ಪ್ರಣಯ ರಾಗವ ತುಂಬೋ...
ಸಿರಿಮನವಾ ಮಿಡಿದು ಪ್ರಣಯ ರಾಗವ ತುಂಬೋ...
ತಿರುಮಲೆ ಸಿರಿಮಲ್ಲೇ ನೀನಯ್ಯ ರಂಗಯ್ಯ...
ತಿರುಮಲೆ ಸಿರಿಮಲ್ಲೇ ನೀನಯ್ಯ ರಂಗಯ್ಯ...
ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ರಂಗನಾಥ...ಆ...ಆ...

[ರಾಗ ಲಾಪನೆ]

ಸಿಹಿಜೀನ ಚಂದುಟಿ ಸೆಳೆಯುವ ಕುಡಿನೋಟ...
ಸಿಹಿಜೀನ ಚಂದುಟಿ ಸೆಳೆಯುವ ಕುಡಿನೋಟ...
ನಗೆಬಾಣ ಎಸೆದಂತೆ ನೀನಯ್ಯ ರಂಗಯ್ಯ...
ನಗೆಬಾಣ ಎಸೆದಂತೆ ನೀನಯ್ಯ ರಂಗಯ್ಯ...

ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ರಂಗನಾಥ...ಆ...ಆ...

[ರಾಗ ಲಾಪನೆ]

ಅಮ್ಮ..ಅಮ್ಮಮ್ಮ...
ಅಮ್ಮ..ಅಮ್ಮಮ್ಮ...
ಬಂಗಾರ ಹೊಳಪು ರಂಗಾದ ಉಡುಪು ಸಿಂಗಾರವಾಗಿ ಧರಿಸಿ..
ಬಂಗಾರ ಹೊಳಪು ರಂಗಾದ ಉಡುಪು ಸಿಂಗಾರವಾಗಿ ಧರಿಸಿ..
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸರವನ್ನೇ ಇರಿಸಿ ಮಣಿಹಾರದಿಂದ ಮೆರಿಸಿ...
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸರವನ್ನೇ ಇರಿಸಿ ಮಣಿಹಾರದಿಂದ ಮೆರಿಸಿ...
ವಿಸ್ತಾರ ಹಣೆಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೊಟ್ಟು ಚಿತ್ತಾರದಂತೆ ಇಟ್ಟು..
ವಿಸ್ತಾರ ಹಣೆಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೊಟ್ಟು ಚಿತ್ತಾರದಂತೆ ಇಟ್ಟು..
*** ನಮನ, ಚೆಲುವಾದ ವಾದನ, ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗಿ ಮೆಟ್ಟು..
*** ನಮನ, ಚೆಲುವಾದ ವಾದನ, ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗಿ ಮೆಟ್ಟು..
ಹಾವಿನ ಮಂಚದಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿ..
ಹಾವಿನ ಮಂಚದಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿ..
ಮೂರ್ಲೋಕವು ತಾ ನೋಡುತ ಸಂತೋಷದೆ ಕೊಂಡಡಿದೆ..
ಮೂರ್ಲೋಕವು ತಾ ನೋಡುತ ಸಂತೋಷದೆ ಕೊಂಡಡಿದೆ..

ಶ್ರೀರಂಗ ಮಂದಿರ ನವ ಸುಂದರ ಪರಾ...
ಶ್ರೀರಂಗ ಮಂದಿರ ನವ ಸುಂದರ ಪರಾ...
ಶ್ರೀರಂಗ ಮಂದಿರ ನವ ಸುಂದರ ಪರಾ...

ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ರಂಗನಾಥ...ಆ...ಆ...
ನೀನು ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ರಂಗನಾಥ...ಆ...ಆ...
ಮಲಗಿರುವ ನಿನ ನೋಡೆ ನಯನ ಸಾಲದು ನೂರು..
ಮಲಗಿರುವ ನಿನ ನೋಡೆ ನಯನ ಸಾಲದು ನೂರು..

ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ರಂಗನಾಥ...ಆ...ಆ...

No comments:

ದೇವಾ ಮಹಾದೇವ

ಹಾಡು: ದೇವಾ ಮಹಾದೇವ/deva mahadeva ಚಿತ್ರ: ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ  (1988)/shiva mechchida kannappa ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ|ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ಟಿ. ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ...