Saturday, April 16, 2011

ರವಿ ನೀನು ಅಗಸದಿಂದ

ಹಾಡು: ರವಿ ನೀನು ಅಗಸದಿಂದ/ravi neenu agasadinda
ಚಿತ್ರ: ಹೊಸ ಬೆಳಕು (೧೯೮೫)/ hosa belaku
ಹಾಡಿದವರು: ಡಾ||ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ: ಎಮ್. ರಂಗರಾವ್
ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: www.youtube.com/watch?v=QADnkHjgyHQ&feature=relatedಜಾನಕಿ: ರವಿ...ರವಿ..ರವಿ...
ರವಿ...ರವಿ..ರವಿ...

ರವಿ ನೀನು ಆಗಸದಿಂದ.. ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗದೆ ನಿಲ್ಲೂ.. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬೀ.. ನೀ ಓಡದೆ...
ರವಿ ನೀನು ಆಗಸದಿಂದ.. ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗದೆ ನಿಲ್ಲೂ.. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬೀ.. ನೀ ಓಡದೆ...

ರಾಜ್: ಆಅ...ಹ.ಹ.ಅ..ಹ.ಹಾ... ಲಲಲ.ಆ... ಲ...ಲ.ಲ.ಲಾ.ಲಾ

ಜಾನಕಿ: ಕಡಲಿಂದ ನೀರನು ತರುವೆ.. ಮಳೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿವೆ...
ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರನ್ನು ತುಂಬಿ (ಆ.ಹ..ಹ..) ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಕೊಡುವೆ...

ರಾಜ್: ನಿನಗಾಗಿ ಲತೆಯಲಿ ಹೂವ ನಾ ನಗಿಸುವೆ...ಏ..
ನಿನಗಾಗಿ ಲತೆಯಲಿ ಹೂವ...ಆ.. ನಾ ನಗಿಸುವೆ...ಏ.. ಏ..

ಜಾನಕಿ: ರವಿ ನೀನು ಆಗಸದಿಂದ.. ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗದೆ ನಿಲ್ಲೂ.. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬೀ.. ನೀ ಓಡದೆ...

ಜಾನಕಿ: ರವಿ ನಿನ್ನ ಕಾಂತಿಯ ಜೀವ.. ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೈವ...
ನೀ ದೂರವಾದರೆ ಹೀಗೆ ನಾ ತಾಳಲಾರೆನು ನೋವಾ...ಆ...

ರಾಜ್: ಈ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹೂವಾ ನ ಮರೆವೆನೆ..ಏ...
ಈ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹೂವಾ..ಆ.. ನ ಮರೆವೆನೆ..ಏ...ಏ..

ಜಾನಕಿ: ರವಿ ನೀನು ಆಗಸದಿಂದ.. ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗದೆ ನಿಲ್ಲೂ.. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬೀ.. ನೀ ಓಡದೆ...
ರಾಜ್: ಅ..ಹ..ಹ.ಹ..ಹ.ಹಾ.. ಲ..ಲ..ಲಾ..ಲ..ಲ..ಲ..ಲ..ಲ...
ಜಾನಕಿ: ಅ..ಹ..ಹ.ಹ..ಹ.ಹಾ.. ಲ..ಲ..ಲಾ..ಲ..ಲ..ಲ..ಲ..ಲ...

No comments:

ನಗಲಾರದೆ ಅಳಲಾರದೆ ತೊಳಲಾಡಿದೆ ಜೀವಾ

ಹಾಡು: ನಗಲಾರದೆ ಅಳಲಾರದೆ ತೊಳಲಾಡಿದೆ ಜೀವಾ/nagalarade alalarade tolaladide jeeva ಚಿತ್ರ: ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿದಾಗ [1987]/shruthi seridaaga ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ || ...